Auteur : Cédric Feriel

0

Compte-rendu: Albert Reixach Sala, Finances públiques i mobilitat social a la Catalunya de la Baixa Edat Mitjana. Girona, 1340-1440, Barcelone, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institució Milà i Fontanals (Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 77), 2018, 389 p. (Stéphane Péquignot)

Albert Reixach Sala, Finances públiques i mobilitat social a la Catalunya de la Baixa Edat Mitjana. Girona, 1340-1440, Barcelone, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institució Milà i Fontanals (Anejos del Anuario de Estudios Medievales,...

0

Compte-rendu: Andrea Mariana Navarro, Ciudades de Andalucía. Paisajes e imágenes. Siglos XIII-XVII, Madrid, Comité español de ciencias históricas-Dykinson, 2017 (402 p., 59 illustrations) (Ariel Guiance)

Andrea Mariana Navarro, Ciudades de Andalucía. Paisajes e imágenes. Siglos XIII-XVII, Madrid, Comité español de ciencias históricas-Dykinson, 2017 (402 p., 59 illustrations) Compte-rendu rédigé par Ariel Guiance. L’histoire des villes dans le monde médiéval...